Sprekers

Op deze pagina vind je meer informatie over de sprekers. De keynote speakers zullen wij een voor een introduceren. Houd hiervoor de home -pagina in de gaten!

Forum #1: De staat van grensoverschrijdend lobbyen

Gaat lobbyen in het belang van een kleine groep, bijvoorbeeld een bedrijf, ten koste van het belang van de grotere groep, zoals de samenleving? Of draagt lobbyen juist bij aan de democratisering van internationale politieke processen? Hoeveel impact heeft grensoverschrijdend lobbyen nou echt?

 • Praaning Prawira Adiningrat

  Dhr. Rio D.

  Praaning Prawira Adiningrat

  Rio Praaning is topadviseur in Public Affairs en oprichter van PA International, een lobbykantoor gesitueerd in Hong Kong, Peking, Jakarta, Tokyo, Brussel en Den Haag. Hij is aan deze kantoren nog altijd verbonden als onder meer secretaris-generaal en partner.

 • Wientjes

  Prof. mr. Bernard

  Wientjes

  Bernard Wientjes is voormalig voorzitter van VNO-NCW en heeft in die hoedanigheid veel praktijkervaring opgedaan op het gebied van lobbyen in het bedrijfsleven. Na het neerleggen van zijn voorzitterschap heeft hij zich als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.

 • Scheltema Beduin

  Mw. Anne

  Scheltema Beduin

  Anne Scheltema Beduin is actief geweest als mensenrechtenadvocaat en docent internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is ze algemeen directeur van de Nederlandse tak van Transparency International. Bovendien publiceert zij nog regelmatig over corruptie en lobbyen op OneWorld.

 • van Schendelen

  Prof. dr. Rinus

  van Schendelen

  Rinus van Schendelen is sinds 1984 hoogleraar politicologie, gespecialiseerd in lobbypraktijken. Tevens is hij medeoprichter van onder andere de Commissie Onderzoek van het Europees Centrum voor Public Affairs en heeft hij talrijke boeken en artikelen geschreven over lobbyen en de Europese Unie.

Forum #2: De staat van digitale veiligheid

Is de overheid eigenlijk wel in staat om cybercrime effectief aan te pakken? Zijn we voldoende op de hoogte van de gevaren en mogelijkheden? Is de staat digitaal eigenlijk wel up to date?

 • Siedsma

  Dhr. Ton

  Siedsma

  De heer Siedsma is van huis uit jurist en is momenteel werkzaam bij Bits of Freedom. Hij heeft het hackersvoorstel van de overheid met kritische blik bekeken en becommentarieerd om zo iedereen te wijzen op de risico’s van dit nieuwe beleid.

 • Braat

  Dr. Eleni

  Braat

  Eleni Braat is assistent-hoogleraar internationale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek dat gericht is op de veiligheidsdiensten en internationale diplomatie en de politieke spanningen die hierbij ontstonden in de 20ste eeuw. Ze heeft veel ervaring als het gaat om digitale veiligheid, zo is ze werkzaam geweest als de officiële historica van de AIVD.

 • Muller

  Prof. mr. dr. Erwin

  Muller

  Erwin Muller is hoogleraar veiligheid en recht aan de Universiteit Leiden. Hij heeft veel ervaring op het gebied van juridische en bestuurskundige aspecten van digitale veiligheid. Naast zijn werk als hoogleraar is hij raadslid en vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

 • Hoek

  Dhr. Vincent

  Hoek

  Vincent Hoek is Enterprise Architect bij Bedrijfsvoering Rijksoverheid. Tijdens zijn werk houdt hij zich met name bezig met organisatorische en technologische veranderingen en op deze manier is hij ook op de hoogte van IT, cyber security en alle ontwikkelingen hieromtrent.

Forum #3: De staat van multinationals als ontwikkelingswerkers

Een nieuwe ontwikkeling is om bedrijven, NGO’s en overheden te betrekken en te includeren in ontwikkelingsprojecten in zogenaamde Publiek-Private Partnerships (PPP’s). Bedrijven worden op deze manier ontwikkelingswerkers. Maakt dit van alle deelnemers winnaars? Of zitten er risico’s aan PPP’s die onvoldoende worden erkend?

 • Piechocki

  Dhr. Richard

  Piechocki

  Richard Piechocki is werkzaam voor Rabobank Nederland als Senior Sustainable Business Strategist, waar hij verantwoordelijk is voor het partnerschap tussen het Wereld Natuurfonds (WWF) en de Rabobank. Tevens houdt hij zich bezig met nieuwe 'businessconcepten' op het gebied van de circulaire economie, grondstoffenefficiëntie en de waardeketens van producten.

 • Dijksterhuis

  Dhr. Robert

  Dijksterhuis

  Robert Dijksterhuis is afdelingsmanager internationale samenwerking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is zodoende vertrouwd met de positie van internationaal georiënteerde ondernemers. Hiernaast is hij dankzij zijn jarenlange ervaring bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ook goed op de hoogte van de dilemma’s en problemen in ontwikkelingslanden.

 • van Os

  Mw. Roos

  van Os

  Roos van Os is senior onderzoeker bij de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en heeft in die hoedanigheid een grote kennis verkregen op het gebied van internationale handel en private inversteringen in relatie tot democratie en ontwikkelingssamenwerking. Haar onderzoek is voornamelijk gericht op economische rechtvaardigheid, internationale handel, private sector investeringen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 • Hoebink

  Prof. dr. Paul

  Hoebink

  Paul Hoebink is professor ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit Nijmegen en houder van de bijzondere leeropdracht Ontwikkelingssamenwerking bij het Centrum voor Internationale Ontwikkelingsvraagstukken.

Forum #4: De staat van terroristische organisaties

Hoe kunnen terroristische organisaties effectief worden aangepakt? Hoe zit de 'infrastructuur' in elkaar en welke positie neemt zo'n organisatie in ten opzichte van andere actoren? Hoe komen terroristische organisaties aan inkomen en waarom is het zo moeilijk om dat te stoppen?

 • Bekkers

  Dhr. Frank

  Bekkers

  Frank Bekkers heeft, voordat hij directeur werd bij het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), lange tijd gewerkt bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, waar hij zich bezighield met veiligheidsvraagstukken. Ook is hij veelvuldig gevraagd als adviseur voor het ministerie van Defensie.

 • Augusteijn

  Dr. Joost

  Augusteijn

  Joost Augusteijn is historicus aan de Universiteit Leiden, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met de geschiedenis van de Irish Republican Army (IRA). Hij heeft in die hoedanigheid veel inzicht verkregen in de algemene werking van terroristische organisaties.

 • van Dongen

  Dhr. Teun

  van Dongen

  Teun van Dongen is een onafhankelijke veiligheidsexpert die zich zowel met internationale alsook met nationale veiligheidskwesties bezighoudt. Hij is gepromoveerd op de effectiviteit van counter-terrorism en heeft aan het Haags Centrum voor Strategische Studies gewerkt.

 • van Leeuwen

  Em. prof. dr. Marianne

  van Leeuwen

  Marianne van Leeuwen heeft een lange carrière achter de rug als het gaat om veiligheidsvraagstukken. Ze was vanaf 1980 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken. Ook was zij werkzaam aan het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Hierbij richtte zij zich op verscheidene onderwerpen, waaronder internationaal terrorisme.

Moderators

 • Ullah

  Dhr. Kamran

  Ullah

  Moderator forum 'grensoverschrijdend lobbyen': Kamran Ullah is voorzitter geweest van de Nationale Jeugdraad en heeft in 2010 voor de VVD op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer gestaan. Bovendien heeft hij gewerkt als radiopresentator en eindredacteur. Hij treedt regelmatig op als presentator, moderator en debatleider.

 • Hoeijmakers

  Dhr. Sjir

  Hoeijmakers

  Moderator forum 'multinationals als ontwikkelingswerkers': Sjir Hoeijmakers is econometrist en zoals hij het zelf noemt ‘ondernemend idealist’ en in die hoedanigheid ook directeur en mede-oprichter van de stichting Effectief Altruïsme Nederland. Tevens geeft hij veel lezingen over het basisinkomen.

 • van den Berg

  Dr. Bibi

  van den Berg

  Moderator forum 'digitale veiligheid':Bibi van den Berg is hoogleraar Cybersecurity Governance en is als universitair Hoofddocent verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs. Tevens is zij lid van de Nederlandse Cyber Security Raad, een raad die het kabinet adviseert over het vergroten van de cybersecurity in Nederland.

 • van Willigen

  Dr. Niels

  van Willigen

  Niels van Willigen is universitair hoofddocent internationale betrekkingen bij het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen heeft hij in 2001 onderzoek gedaan naar het Europese veiligheids- en defensiebeleid als onderdeel van een onderzoeksprogramma van de NAVO.

Ethisch hacker

Onderdeel van forum #2: De staat van digitale veiligheid

 • van Geelen

  Dhr. Mischa

  van Geelen

  Mischa van Geelen is ethisch hacker en specialist als het gaat om technologie en de impact en gevaren van internet op de maatschappij. Toen hij 13 jaar oud was, vertelde hij de ABN Amro Bank dat hun beveiliging verre van waterdicht was. Inmiddels heeft de 17-jarige Van Geelen al vele Fortune 500 bedrijven als Google, Apple en Microsoft kunnen hacken en bewust kunnen maken van hun slechte beveiliging. Hij staat dan ook bekend als beveiligingsexpert en geeft tijdens het congres een demonstratie!

Volg het congres en SIB-Leiden

op sociale media